Xưởng sản xuất trực tiếp, giá cả cạnh tranh ... liên hệ để được tư vấn miễn phí.

Tài Trợ

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Bảng giá lịch tết tổng hợp

BẢNG GIÁ LỊCH TẾT TỔNG HỢP
1. LỊCH 5 TỜ, 7 TỜ NẸP THIẾC: Size: (45 x 70cm), (40 x 60cm), (37 x 70cm) Giá: 12,500đ/cuốn
In thêm chữ quảng cáo, cộng thêm tiền công in : + 300đ/màu/tờ
In thêm hình ảnh quảng cáo 5 tờ giống nhau (bìa in chữ), cộng thêm tiền công in :
Số lượng : 500 cuốn +3,500đ
Số lượng : 1,000 cuốn +3,000đ
Số lượng : 1,500 cuốn +2,500đ
Số lượng : 2,000 cuốn +2,200đ
In thêm hình ảnh quảng cáo, 5 tờ khác nhau
Số lượng: 1,000 cuốn + 5,000đ
Số lượng: 1,500 cuốn + 4,000đ
Số lượng: 2,000 cuốn + 3,500đ
2. LỊCH 7 TỜ LÒ XO: Size: (40 x 60cm) và ( 38 x 70cm)                               Giá 25,000đ/cuốn
In thêm hình ảnh quảng cáo 7 tờ giống nhau (bìa in chữ), công thêm tiền công in :
Số lượng : 500 cuốn +4,000đ
Số lượng : 1,000 cuốn +3,500đ
Số lượng : 1,500 cuốn +3,000đ
Số lượng : 2,000 cuốn +2,500đ
In thêm hình ảnh quảng cáo, 7 tờ khác nhau
Số lượng: 1,000 cuốn + 6,000đ
Số lượng: 1,500 cuốn + 4,500đ
Số lượng: 2,000 cuốn + 3,500đ
3. LỊCH 1 TỜ NẸP THIẾC: Size: 45 x 70cm                                                     Giá: 2,500đ/ tờ
Dưới 500 tờ : +500đ/Màu
Trên 500 tờ : +300đ/Màu
In thêm quảng cáo 4 màu: Trên 1,000 tờ +3,000đ/tờ
4. LỊCH BÀN CHỮ A (1 LÒ XO) (13 tờ): 22 x 16cm, 19x22cm, 14x24cm      Giá 21,000đ/cuốn
Ép nhũ:
Số lượng : 100 cuốn : +3,500đ
Số lượng : 200 cuốn : +3,000đ
Số lượng : 500 cuốn : +2,500đ
Số lượng : 1,000 cuốn : +2,000đ
5. LỊCH BÀN CHỮ M (2 LÒ XO) (52 tuần): Size: 24 x 14cm                         Giá:32,000đ/cuốn
Ép nhũ:
Số lượng : 100 cuốn : +3,500đ
Số lượng : 200 cuốn : +3,000đ
Số lượng : 500 cuốn : +2,500đ
Số lượng : 1,000 cuốn : +2,000đ
6. LỊCH BÀN TUẦN ĐẾ NHỰA: Size: 25 x 13cm                                           Giá 35,000đ/cuốn
7. LỊCH TREO TƯỜNG 52 TUẦN (NB1, NB2): Size : 30 x 40cm                 Giá 110,000đ/cuốn (Có túi) .
8. LỊCH LÒ XO GIỮA BỘ SỐ IN MENTALIZE, BẾ NỔI 3D: Size: 37 x 50cm
      * NB14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,28,29                                              Giá 34,000đ/cuốn
      * NB25,26 (màng 7 màu, bế nổi)                                                                        Giá 35,000đ/cuốn
      * NB30 (Gà bằng nhựa nổi 3D)                                                                         Giá 46,000đ/cuốn
      * NB31 (Gia đình gà bằng nhựa nổi 3D)                                                            Giá 47,000đ/cuốn
9. BÌA CARTON KHÁNH HÒA LOẠI 1 IN OFFSET  MÀU: (size 35x 50cm)
      * BL34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45                                                              Giá 8,500đ/cuốn
Ép kim tên Công ty : 10,000đ + Khuôn đầu 280,000đ
10. BÌA NGOẠI (VÁN MDF 2.5mm) IN OFFSET 5 MÀU (size: 35x50cm)
       *BL34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45                                                         Giá 16,500đ/ cuốn
Ép kim tên Công ty : 10,000đ + Khuôn đầu 280,000đ
11. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  IN OFFSET 5 MÀU (size: 40 x 60cm)
        * BL26,27,28,29,30,31,32,33                                                                           Giá 17,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 16,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
12. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  IN MENTALIZE (size: 40 x 60cm)
        * BL11M,12M, 14M, 15M, 16M, 17M, 18M, 19M, 22M, 23M                      Giá 26,500đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 24,000 + Khuôn đầu 300,000đ
13. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  GẮN GÀ NỔI (size: 40 x 60cm)
        *BL20M, 21M                                                                                                  Giá 40,500đ/cuốn
Ép kim tên Công ty: 34,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
14. BÌA NGOẠI (VANSMDF 3mm)  GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size: 40 x 60cm)
        * BL24M, 25M                                                                                                 Giá 42,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 36,000 + Khuôn đầu 300,000đ
15. BÌA DUPLEX 2.000g, BẾ NỔI 3D: (Size: 40 x 60cm)
        * BL 1,2,3,4,5,6,7,8,10                                                                                     Giá 28,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 24,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
16. BÌA DUPLEX 2.000g, BẾ NỔI 3D, GẮN GÀ NỔI 3D: (Size: 40 x 60cm)
        * BL 9                                                                                                               Giá 40,500đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 33,000đ +Khuôn đầu 300,000đ
17. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g (size: 30 x 60cm)
        * NB3, 4                                                                                                           Giá 24,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 21,000đ+ Khuôn đầu 300,000đ
18. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm (size: 30 x 60cm)
        *NB5,6,7,8,11,12                                                                                             Giá 22,500đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 20,000đ + Khuôn đầu 300,000đ
19. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm, GẮN GÀ NỔI 3D (size: 30 x 60cm)
         * NB 9                                                                                                             Giá 35,000đ/cuốn
Ép kim tên Công Ty: 31,000đ +Khuôn đầu 300,000đ
20. LỊCH LÒ XO GIỮA MINI GẮN BLOC, VÁN MDF 2.5mm, GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size: 30 x 60cm)
         * NB 10                                                                                                           Giá 36,000đ/cuốn
21. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g (size 37 x 70cm)
         * NB 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,44,45,46                                               Giá 33,500đ/cuốn
22. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, IN MÀN METALIZE 7 MÀU (size37x70cm)
         * NB 42,43,47                                                                                                 Giá 33,500đ/cuốn
23. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, GẮN GÀ NỔI (size37x70cm)
         * NB 48                                                                                                           Giá 46,000đ/cuốn
24. LỊCH LÒ XO GIỮA GẮN BLOC, BẾ NỔI 3D, DULEX 2.000g, GẮN GIA ĐÌNH GÀ NỔI 3D (size37x70cm)
         * NB49                                                                                                            Giá 47,500đ/cuốn
25. BÌA DÁN BLOC CÔNG NGHỆ LAMINA, GỖ DÀY 10mm: Size: 40 x 60cm)
          * NB 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57                                                   Giá 125,000đ/cuốn
26. CÁC LOẠI BLOC LỊCH: ( giá chưa chiết khấu – tùy từng thời điểm)
          * Bloc trung Pelure (size: 10 x15cm)                                                              Giá 21,000đ/cuốn
          * Bloc trung màu (size: 10 x 15cm)                                                                 Giá 40,000đ/cuốn
          * Bloc đại lỡ ( size: 12 x 18cm)                                                                       Giá 58,000đ/cuốn
          * Bloc đại (14.5 x 20.5cm)                                                                              Giá 75,000đ/cuốn
          * Bloc đại đặc biệt (16 x 24cm)                                                                       Giá 200,000đ/cuốn
          * Bloc Siêu đại (size: 20 x 30cm)                                                                    Giá 250,000đ/cuốn
          * Bloccực đại (size: 25 x 35cm)                                                                      Giá 350,000đ/cuốn
          * Bloc Siêu cực đại ( size: 25 x 35cm)                                                            Giá 450,000đ/cuốn
Ghi chú: giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa tính bao bì . , ,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét